سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
فتح اله نادری – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی
سعیده فخاری – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

آبهای زیرزم ینی یکی از منابع عمده تأمین کننده آب مورد نیاز جهت شرب و کشاورزی در کشور محسوب می شوند .در سالهای اخیر به دلیل کمبود بارش و نزولات جوی حجم منابع آب های سطحی به شدت کاهش یافته است و همین عامل و همچنین رشد روزافزون جمعیت از سوی دیگر تقاضا را برای استفاده و ب هره برداری از آب های زیرزمینی فراهم ساخته است . بنابراین شناسایی سطح تراز، عمق و جهت جریان آبهای زیرزمینی به منظور استفاده از آن ضرورت پیدا می کند . در این تحقیق، سعی شده تا ویژگیهای کمی و کیفی آبهای زیرزمینی دشت زرنه در استان ایلام تعیین گردد . نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر کمی بالاترین سطح تراز آبخوان آبرفتی زرنه در قسمت ها ی شمال غرب آبخوان با ۱۱۳۰ متر و حداقل رقوم تراز هم با ۱۰۲۰ متر در جنوب شرق آبخوان واقع شده است و جهت جریان به طور کلی از شمال و شمال غرب ی به طرف جنوب و جنوب شرق ی دشت می باشد و بیشتر ین عمق آب زیرزمینی در شمال غرب آبخوان با عمقی بیش از ۱۱۰ متر و کمترین عمق آب در جنوب غرب ی آبخوان زرنه و در محدوده روستا ی کپنه گران بوده و به کمتر از ۵ متر می رسد. از نظر کیفی هم حداقل میزان هدایت الکتریکی در حاشیه های شرقی ، جنوب و جنوب شرقی دشت با میزان کمتر از ۳۰۰ میکروموس بر سانتیمترو بیشترین میزان در نواحی غربی و شمال غربی دشت به میزان ۱۱۲۰ میکروموس بر سانتیمتر می رسد. بالا بودن میزان هدایت الکتریکی در مناطق غربی به دلیل انحلال سازند گچساران است