سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا آرین نژاد – کارشناس آزمایشگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
علی آدینه نیا – معاون فنی اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
نصراله جاوید – مدیر کارخانه کمپوست سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

چکیده:

استانداردهایکمپوست – ویژگی های میکروبی و روش های آزمونکه پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده در دویست و هفتاد و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد میکروبیولوژی و بیولوژی مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ در سه قسمت مورد تصویب قرار گرفته است. کمپوست، محصول فرآیندهای بیولوژیک است که در طی آن زباله هایی که منشاء آلی دارند، در اثر فعالیت میکروارگانیسم های موجود در توده مواد آلی، تجزیه می شوند و به حالت نسبتاً پایدار در می آیند. در صورتیکه فرآیند آماده سازی و شرایط مناسب (رطوبت، اکسیژن و دما) به طور صحیح فراهم شود، در اثر افزایش دمای حاصل از متابولیسم میکروبی تا ۰C55 و ثابت نگه داشتن دمای توده های کمپوست به مدت حداقل سه روز، میکروارگانیسم های بیماری زا از میان می روند. اما از آنجائیکه کمپوست عمدتاً از بقایا و زایدات جامد شهری بدست می‌ آید و همیشه امکان آلودگی و حضور عوامل بیماری زای مختلف در ماده اولیه کمپوست وجود دارد و از طرفی امکان وجود نقصی در فرآیند تولید کمپوست و افزایش صحیح دما وجود دارد، اهمیت مساله از نظر بهداشت عمومی کنترل و تضمین سلامت و ایمنی کمپوست حاصل، امری ضروری است. برای تولید کمپوست سالم تمام استاندارد ها باید رعایت گردند. هدف از تدوین این استاندارد تعیین طبقه بندی و ویژگی های عمومی میکروبی کمپوست است. این استاندارد در مورد ویژگی های عمومی انواع کود کمپوست حاصل از فرآوری زایدات تفکیک شده آلی کاربرد داشته و در مورد پسماندهای پزشکی، صنعتی و ویژه کاربرد ندارد. در این مقاله استاندارد ملی مذکور به شماره ۱۳۳۲۱ معرفی شده است.