سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید موسوی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی آبخیزداری
حمیدرضا مرادی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی آبخیزداری
سید رشید فلاح شمسی – دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

مناطق خشک و نیمه خشک تقریبا یک سوم خشکیهای جهان را پوشیده اند. بارخان ها یکی از مهمترین رخساره های مناطق بیابانی به شمار می روند. بارخان ها تپه های هلالی شکلی هستند که در شرایطی به وجود می آیند که منبع ماسه کم، جهت باد یکنواخت و پوشش گیاهی بسیار نادر باشد. جابجایی بارخان ها به شدت با مورفولوژی آنها همبستگی دارد. بنابراین بررسی ویژگی های مورفولوژیک بارخان ها گامی بسیار مهم در مدیریت جابجایی آنها می باشد. بارخان ها یکی از رخساره های مهم ژئومورفولوژیک در منطقه شهداد به شمار می روند. در این مطالعه معادله سهمی بارخان ها محاسبه گردید. مدل سازی ارتفاع بارخان ها با استفاده از سایر ویژگی های مورفولوژیک آن مانند طول، عرض، فاصله کانونی و غیره صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی به ترتیب بین ارتفاع با عرض و فاصله کانونی آن وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که ناهمگنی زیادی در شکل بارخان ها در منطقه مورد مطالعه وجود دارد.