سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد ابول تختی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهر
مجید منتظر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده نساجی، تهران ، ایران
محمداسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده نساجی، یزد، ایران

چکیده:

جذب آب و چرک دو عامل مهم در خصوصیات سطحی پارچه می باشند. برخی فرآیندهای تکمیلی با مواد نرمکن ودافع ممکن است سبب افزایش جذب چرک و در بعضی مواقع کاهش رهایش چرک در طی شستشو شود. در این مقاله موادنرمکن و دافع آب مختلف بر روی پارچه پشم/پلی استر بکار برده شدند. خصوصیات چرک پذیری و رهایش چرک به همراه دیگر خصوصیات مانند طول خمش، زمان جذب قطره و زاویه تماس اندازه گیری شدند. مطالعات نشان دادند که، این عملیاتسبب افزایش زمان جذب قطره و زاویه تماس می شود بطوری که تغییر چشمگیری در طول خمش صورت نمی گیرد. همچنین سبب کاهش جذب چرک های بر پایه آب و روغن و افزایش رهایش آنها در شستشو در نمونه عمل شده با مواد فلوروکربن می گردد.