سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حجت اله باده یان – دانشکده علوم پایه گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
حمداله صالحی – دانشکده علوم پایه گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
مرضیه قوهستانی – دانشکده علم پایه گروه فیزیک دانشگاه ولی عصرعج رفسنجان
زیاد باده یان – دانشکده علوم پایه گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

چکیده:

در کار حاضر ویژگیهای ساختاری ازجمله ثابت شبکه مدول حجمی، تراکم پذیری بهینه سازی حجم و ثابتهای الاستیکی ترکیب LiF محاسبه شده است محاسبات به روش امواج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW درچارچوب نظریه ی تابعی چگالی با استفاده از کد محاسباتی WIEN2K(2011 و اعمال تقریب شیب تعمیم یافته GGA برای انرژی تبادلی – همبستگی انجام شده است.