سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید کمالی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
محمدرضا مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه به دلیل رقابت شدید در دنیای اقتصادی، الگوی مناسب برای مدیریت شرکت های کوچک و متوسط، مدیریت کارآفرینانه است، به گونه ای که رقابت پذیری، نوآوری، رشد، عملکرد یا به طور کلی بقا و موفقیت آن ها را تضمین می کند. یک جنبه مهم مدیریت کارآفرینانه، پرورش ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در مدیران و کارکنان است. برای تعیین اینکه چه فعالیت هایی را باید برای بهبود وضعیت انجام داد، شناسایی وضع موجود لازم است. از این رو در این مقاله، سطح موجود ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در کارکنان شرکت های فعال در صنایع فلزی شهرک صنعتی کرمان مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور پس ازمطالعه ادبیات مربوط، ۸ ویژگی (توفیق طلبی، کانون کنترل درونی، خطرپذیری، تحمل ابهام، سلاست فکری، خلاقیت، عمل گرایی و چالش طلبی) درنظر گرفته شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده و نمونه مورد مطالعه، ۴۵ نفر از مدیران وکارکنان این شرکت ها انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که میزان ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در نمونه مورد مطالعه، نسبتاً پایین است.