سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده مالکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، و
احمد خاکزاد – دکتری اقتصادی، دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه
محمدرضا جعفری – دکتری اقتصادی، استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

محدوده اکتشافی لردخیزان ( ده درک ) در جنوب شرق نوار دهج- ساردوئیه ( ۵۴ کیلومتری شرق و جنوب شرق شهرستان جیرفت) در استان کرمان واقع شده است. با توجه به مطالعات سنگ شناسی قدیمی ترین واحد سنگی در منطقه مربوط به سنگ های ولکانیکی ائوسن است. سپس سنگ های نفوذی الیگومیوسن با ترکیب کوارتزدیوریت ، گرانودیوریت و گرانیت به صورت باتولیت در واحدهای قدیم یتر نفوذ کرد هاند که باعث دگرسانی و کانه زایی در منطقه شده اند . رخداد آلتراسیون درمحدوده لردخیزان در یک روند شرقی- غربی در امتداد دره ده درک رخ داده و تنوع آن از زون هایی دگرسانی پتاسیک، فیلیک، سیلیسی و پروپلیتیک تغییر می کند. کانه زایی در منطقه بیشتر از نوع مالاکیت، آزوریت، پیریت، کالکوپیریت، هماتیت ومگنتیت می باشد. با ترسیم نقشه پراکندگی آنومالی عناصر در منطقه مشخص شد که بیشترین تجمع غیرعادی مس در سه محل شرق، مرکز و غرب محدوده می باشد که با توجه به وسعت و شدت، بهترین کانه زایی در بخش شرقی محدوده در یک زون پتاسیک و حاشیه آن و بطور پراکنده در وسعت حدود ۳۵۰ متر طول و عرض ۱۰۰ الی ۱۵۰ متر در واحد گرانودیوریت پورفیری رخ داده است.