سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل عطای صالحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
آیدا یزدانی – دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع غذایی
نسرین فیاض –

چکیده:

استفاده از ترکیبات مختلف درجریان تهیه نان به منظور اطمینان از ایجاد یک شبکه پروتئینی پیوسته است که برای کیفیت نان ضروری میب اشد افزایش سطح آگاهی بهداشتی مصرف کنندگان موجب شده که تمایل به افزودن ترکیبات زیست فعال از قبیل فیبررژیمی و آنتی اکسیدانهای فنولی به غذاهای رایجی مثل نان به سرعت افزایش یابد افزودن این ترکیبات زیست فعال ممکن است موجب افزایش یا عدم افزایش پیوندهای عرضی پروتئین گردند حیاتی ترین عامل درخمیر نان تقویت شده با پلی ساکارید های فیبری و آنتی اکسیدانهای فنولی ایجاد پیوندهای عرضی میان پروتئین های گندم با این ترکیبات می باشد این پیوندهای عرضی روی ساختار و خصوصیات سیستم نان درجریان پخت تاثیر می گذارند هدف این تحقیق بررسی ویژگیهای خمیر نان غنی شده با پلی ساکاریدهای فیبری و آنتی اکسیدانهای فنولی است.