سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

درتحقیق حاضر نمونه سوسیس با رطوبت اولیه ۵۱/۵% برپایه تر و با ضخامت ۱cm با استفاده از مایکروویو درتوانهای مختلف ۱۰۰ تا ۱۰۰۰w به منظور مطالعه و بدست آوردن منحنی خشک شدن انجام گرفت فرایند خشک شدن بین ۱۵۰ تا ۷۰۵۰ ثانیه بسته به توان مایکروویو بطول انجامید نتایج نشان داد که کمترین مصرف انرژی و بالاترین بازده انرژی در توان ۷۰۰w و بیشترین مصرف انرژی و کمترین بازده آن درتوان ۱۰۰w می باشد دراین مطالعه نتایج آزمایش با نتایج حاصل از معادله نیمه تجربی پیچ برای خشک شدن لایه های نازک مقایسه شد نتایج نشان داد که این معادله پیش بینی بسیار مناسبی از خشک شدن سوسییس ارایه می دهد و داده های حاصل از آزمایش با مدل همخوانی بسیار خوبی داشت.