سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن غیاثی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گرگان
یحیی مقصودلو –
مرتضی خمیری –
علیرضا صادقی ماهونک –

چکیده:

افزودن میوه و سبزیجات به ماست به منظور ایجاد تنوع و افزایش ارزش تغذیه ای آن انجام می شود به این منظوردر این تحقیق از ۰و۱و۲و۳درصد عصاره چغندرقرمز در تهیه ماست ۰و۲٫۵ و ۴٫۲% چربی استفاده شد و ویژگیهای حسی آن درطول ۲۱ روز نگهداری بررسی شد نتایج نشان داد که چربی تاثیر پوششی بررنگ و طعم عصاره چغندرقرمز افزوده شده دارد اختلاف معنی داری بین پذیرش رنگی ماست حاوی ۲% عصاره چغندرقرمز و ماست ساده مشاهده نشد که بیانگر مطلوب بودن رنگ قرمز ایجاد شده می باشد پذیرش رنگی نمونه ها در طول دوره نگهداری تغییر معنی داری نیافت که بیانگر پایداری مناسب رنگ دانه چغندرقرمز درماست می باشد بنابراین با استفاده از عصاره چغندرقرمز می توان ماست طعم دار با پذیرش حسی مطلوب در طول دوره نگهداری تهیه کرد.