سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صفیه خلیلیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
فخری شهیدی – اعضا هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محبت محبی –
محمد الهی –

چکیده:

پاستیل طالبی به عنوان فراورده ای نوین از طالبی به منظور کاهش ضایعات طالبی افزایش ارزش افزوده آن و معرفی یک فراورده نوین میوه ای و سلامت زا طراحی و تولید گردید از آنجا که ویژگیهای بافتی نقش مهمی در پذیرش آن دارد و همچنین بر طبق تعریف سازمان بین المللی استاندارد بافت یک ویژگی حسی استکه باید توسط ارزیابان حسی مورد بررسی قرار گیرد اما درصنعت بافت مواد غذایی بصورت دستگاهی مورد آزمون قرارگیرد لذا این پژوهش به منظور بررسی و اگاهی از روابط موجود بین ارزیابی حسی بافت نمونه ها و مقادیر معادل دستگاهی بافت پاستیل طالبی صورت پذیرفت