سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ریحانه احمدزاده قویدل – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
مهدی قیافه داوودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
پرستو کریمی فر – عضو باشگاه پژوهشگرانجوان دانشگاه قوچان
بهاره صحرائیان – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تکنیک ترکیبی خشک کردن و انجماد روشی است که درآن رطوبت مواد غذایی تا حد مطلوبی کاهش می یابد و سپی منجمد می شود امروزه تولید محصولات متنوع با کیفیت تغذیه ای بالا از اهمیت زیادی برخوردار است هدف ازاینتحقیق تولید محصولی با ماندگاری بالا است دراین تحقیقنمونه های آلو پس از پوست گیری درمحلولهای حاوی ساکارز اسید آسکوربیک و اسید سیتریک با درصدهای مختلف غوطه ور شدند سپس تحت تاثیر هوای داغ با دمای ۷۰-۶۵ درجه سانتی گراد رطوبت نمونه ها تا ۳۸ درصد کاهش پیدا کرد نمونه ها بلافاصله بعد از سرد شدن دردمای ۴۰- درجه سانتیگراد منجمد شدند و دردمای ۲۰- درجه سانتی گراد ذخیره گردیدند و آزمایشات رطوبت قند بافت و اسید اسکوربیک برروی محصول منجمد بعد از گذشت سه ماه انجام گرفت انالیز آماری داده ها در قالب کاملا تصادفی درسطح معناداری P<0.05 انجام شد و درنهایت نتایج نشان داد که تیمار حاوی ۰/۱ درصد اسید آسکوربیک و ۴۵ درصدساکارز بهترین تاثیر را برروی بافت محصول نهایی داشته است