سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فیروز برادررضی زاده – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
حسن حاجی حسینلو – مربی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
سمیه نادرعلی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

سدمخزنی آغ چای در استان آذربایجان غربی و درفاصله ۴۵ کیلومتری شمال شهرستان خوی و ۳۶ کیلومتری غرب شهرستان قروه ضیا ء الدین واقع استاین سد از نوع سدخاکی با هسته رسی استاهمیت احداث این سدجلوگیری از خروج مقادیر زیادی سیلاب سالانه از طریق رودخانه آغ چای است که درنهایت به رود ارس منتهی می گردد باتوجه به اهمیت پارامتر نفوذپذیری در احداث سد دراین مقاله به بررسی این پارامتر و عوامل مطرح در آن در محدوده مورد پژوهش پرداخته شدها ست لذا درا ین راستا ابتدا ناپیوستگی های تکیه گاهها اندازه گیری کنتور دیاگرام و صفحات ناپیوستگی ها تهیه و ارائه شدها ست به منظور نیل به اهداف فوق مطالعات زمین شناسی مهندسی و بازدید از روال انجام آزمایشات فشار آب درت وده سنگ پی و تکیه گاه ها در داخل گالری تزریق انجام گردیده و داده های مکمل داده های آزمونهای لوژن در گمانه های اکتشافی جدید ثبت شدند.