سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سارا فخرایی تدین – گروه فیزیک،دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه
آرش بوچانی –

چکیده:

در این مقاله می خواهیم نمود ار انرژی را بر حسب حجم با استفاد ه از کد کامپیوتریWIEN2K رسم کنیم و نهایت ا حجم )فشار( کمینه را ترسیم کنیم و پارامتر شبکه را بدست آوریم.