سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
مرتضی خداقلی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مجید منتظری – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که خسارات زیادی به زندگیا نسان و اکوسیستم های طبیعی وارد می آورد حوضه آبخیز کرخه بهدلیل موقعیت جغرافیایی با حوادث طبیعی مختلف از جمله خشکسالی مواجه است لذا بررسی ویژگیهای خشکسالی دراین حوضه ضروری می نماید هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن نواحی دارای استعداد بالای خشکسالی طول دوره ومدتخشکسالی است که برای ایستگاه های مختلف مشخص شد بدین منظور دوره آماری مورد مطالعه از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۵ درنظر گرفته شد درطول این دوره شدیدترین خشکسالی درسالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ اتفاق افتاده است کمترین sPI مشاهده شده به مقدار ۱/۹- است شدیدترین ترسالی منطقه نیز دردوره آماری مربوط به سالهای ۱۹۹۱و۱۹۹۶ که بیشترین مقدار SPI با مقدار ۲/۸ می باشد.