سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران قاسملو –
فرامرز خدائیان –
عبدالرسول ارومیه ای –

چکیده:

امکان سنجی استفاده از کفیران به عنوان ماده ای جدید به منظور تشکیل فیلم مطالعه شد فیلم های خوراکی کفیران با استفاده از پلاستی سایزرهای سوربیتول و گلیسرول درنسبت های ۱۰ و ۲۵ و ۳۵ درصد به وسیله روش کستینگ تولید شدند خصوصیات فیزیکی مکانیکی ونفوذپذیری دربرابربخار آب تعیین شدند آنالیز حرارتی ترمودینامیکی جهتتعیین دمای انتقال شیشه ای مورد استفاده قرار گرفت افزایش غلظت گلیسرول سبب افزایش انعطاف پذیری فیلمهای تولیدی در برابر بخار آب گردید. با این حال اثر پلاستی سایزری گلیسرول درمقایسه با سوربیتول به ویژه در ارزیابی تغییر شکل نفوذی و استحکام کششی کمتر معنی دار بود بطور کلی گلیسرول نسبت به سوربیتول پلاستی سایزر مناسب تری برای تولید فیلم های کفیران بود ویژگی این فیلم ها درارتباط با ریزساختارشان به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده گردید.