سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین لطفی – استادیار دانشگاه پیام نورخوزستان

چکیده:

رهبری ازمباحثی است که درتمام طول تاریخ بشریت بویژه ازدوران انقلاب صنعتی و بروز بحرانهای مختلف ذهن متفکران و اندیشمندان را به خود مشغول کرده است و دراین زمینه تئوری ها و الگوهای متفاوتی ازسوی صاحبنظران علم مدیریت از غرب و شرق ارایه گردیده است ولی تاکنون هیچ یک ازآنها نتوانسته بحرانهای جهانی را مدیریت کند و راه گشایی برای مشکلات خردوکلان جوامع باشند لذا درطول این سالیان سبک رهبری و ویژگیهای مدیریتی امام درتاریخ انقلاب ازلحظات اغازین انقلاب و مبارزات تا لحظه پیروزی آن و همچنین درطول دوران جنگ تحمیلی با وجود بحرانهای که یکی پس ازدیگری ازسوی دشمنان این انقلاب ایجاد میگردید مورد توجه اندیشمندان و متفکران علم مدریت قرارگرفته است. دراین مقاله سعی شده با توجه به خصوصیات رهبری و سبک مدیریتی ایشان به شرح بعضی از این ویژگیها بپردازیم