سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منوچهر فروتن – دکتری معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان
ایوب مرادخانی – کارشناسی ارشد معماری
سعاد معرفی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

بهعلت قرارگیری رشته کوه های زاگرس که از خلیج فارس شروع و به سمت شمال ایران تا مرزهایترکیه و عراق ادامه می یابد برخورد فرهنگ ه و سنن مختلف منجر به والاترین نوع هنر درطول قرن ها ویژگیهای مشخصی را برای آیندگان حفظ کرده اند درزمینه معماری نیز معماری بومی منطقه با نگاه ویژه خود به همسازی بنها با اقلیم و طبیعتشان مورد توجه است با توجه به زلزله خیز بودن این مناطق و احتمال خسارات شناخت عناصر و مصالح تشکیل دهنده معماری سنتی و بویم مناطق سرد کوهستانی درتدوین راه کارهای اجرایی ساختمان با نگاهی به بومی سازی ساخت و ساز و مقاوم سازی آنها دربرابر زلزله به عنوان یک مهم مطرح می شود دراین مقاله که به روش تحقیق کیفی توصیفی صورت گرفته است نمونه هایی از ویژگی معماری برخی بناها و مقاوم سازی آن ها دربرابر زلزله را ارایه می دهد.