سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
کمال هوشمند – کارشناس محیط زیست

چکیده:

تالاب ها یکی از ارکان مهم محیط زیست بوده که به دلیل دارا بودن پیچیدگی های بسیار اغلب مردم از آگاهی های لازم در مورد اهمیت آنها برخوردار نیستند تالاب ها را در واقع می توان شاهکار طبیعت به حساب آورد که جزو اکوسیستمهایی استکه مطلقا جایگزین ندارد اما متاسفانهه در عین حال جزو اکوسیستمهایی استکه بیشترین تخریبها را توسطانسان متحمل گردیدها ست امروزه حفاظت از تالاب ها اهمیت ویژه و حیاتی پیدا نموده است بطوریکه بسیاری از تشکلهای مردمی و طرفداران محیط زیست همه ساله با برگزاری آیین ها و مراسم ویژه تلاش دارند تا اهمیت حفاظت از تالاب ها را برای مردم بازگو نمایند پژوهش حاضر در طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹ انجام شد و هدف آن شناخت توانمندی ها و محدودیت های تالاب زریوار از طریق بازدیدهایمیدانی گسترده و نیز مشاهدات مستقیم صحرایی در طول سالهای مطالعه می باشد. به منظور دستیابی به اطلاعات از روش اسنادی و نیز روش مشاهده ای استفاده گردید.