سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ

چکیده:

ضایعات نخل خرما درایران سالانه بالغ بر ۷۰۰ هزار تن می باشد به همین منظور جهت بررسی امکان استفاده از این منبع عظیم لیگنوسلولزی دراین پژوهش ویژگیهای شیمیایی و ساختاری ضایعات بدست آمده از هرس نخل خرما رقم مضافتی که رقم غالب استان کرمان میب اشد مورد بررسی قرارگرفت میانگین طول قطر قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولیالیاف محور میانه برگ نخل خرما به ترتیب ۳٫۹۳ *۷٫۳۲ *۱۷٫۶۶ *۱۳۵۳٫۶۳ میکرون و درمورد الیاف برگچه های آن به ترتیب برابر با ۳٫۹۳ *۷٫۵۶ *۱۵٫۴۳ *۱۴۲۶٫۲۳ میکرون تعیین شد ویژگیهای شیمیایی برگ به تفکیک برگچه و محور میانه برگ تعیین شد درمورد محور میانه برگ میزان سلولز ۳۸٫۳۲ درصد لیگنین ۲۳٫۵۳ همی سلولز ۲۸٫۲۷ مواد استخراجی ۵٫۲۸ وخاکستر ۶٫۰۶ درصد اندازه گیری شد درمورد برگچه میزان سلولز ۴۰٫۳۱ درصد لیگنین ۳۳٫۴ همی سلولز ۱۲٫۹۰ مواد استخراجی ۴٫۴۵ و خاکستر ۱۰٫۷۴ درصد اندازه گیری شد. میزان ضریب درهم رفتگی لاغری ضریب انعطاف پذیری و میزان ضریب رانکل محاسبه شد.