سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رویا سیدخویی – کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
امیر رحیمی راد –
محمد دلیرراد –
شیرین فروزان –

چکیده:

عسل عبارت است از ماده شیرینی که توسط زنبوران عسل از شهدگلهای گیاهان جمع آوری شده و پس از تغییرات شده لازم در سلولهای مومی شانهای کندو ذخیره می گردد عسل به علت خواصبسیار زیاد و قیمت نسبتا بالایی که دارد همواره مورد توجه سودجویان بوده و با تقلب درآن درآمد زیادی نصیب آنان می شود برای تشخیص عسل تقلبی از عسل خالص انجام آزمونهای ساکارز تعیین نسبت فروکتوز به گلوکز و هیدروکسی متیل فوفورال ضروری است دراین تحقیق عسلهای موجود در سطح عرضه مواد غذایی خریداری و به آزمایشگاه انتقال و براساس متد استانداردآنالیز نمونه ها انجام می شود با توجه به نتایج بدست آمده درصد نمونه های منطبق و نامنطبق به ترتیب در۴۰ نومنه ۷۰ % و ۳۰% گزارش گردید.