سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

نسرین مالکی – کارشناس ارشد آموزش مدیریت درمان تامین اجتماعی- کارشناسی ارشد مدیریت د
ام البنین اکاتی – امور اداری –لیسانس علوم اجتماعی
سعیده تفکریان – معاونت اجرایی اداره کل آموزش و پژوهش صندوق تامین اجتماعی

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی و توصیف ویژگیهای شخصیتی کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان می پردازد. در این پژوهش افراد بر اساس سه نوع تیپ شخصیتی و بر اساس پرسشنامه دورلند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته که مشخص شد نوع شخصیت کارکنان مدیریت استان به ۹۳ % از کل افراد شخصیت قاطع می باشد.