سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مهدی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

برای ساخت سازه های عمرانی از جمله سدها شبکه های زهکشی شهری و تعیین میزان حداکثر بارش متحمل ضروری است دراین پژوهش به بررسی ویژگیهای ریخت شناسی و براورد حداکثر بارش ۲۴ ساعته متحمل و دوره های برگشت دربازه زمانی دو سه پنج ده بیست و پنج پنجاه درصد و دویست ساله درحوضه آبریز رودخانه کشکان براساس روشهای آماری مانند فرمول ویبول توزیع نرمال توزیع پیرسون تیپ ۳ و روش گمبل پرداخته شده است نتایج بررسی نشان میدهد که این حوضه از لحاظ تراکم زهکشی مستطیل معادل شکل حوضه شیب حوضه دارای پتانسیل بسیاربالایی برای تولید رواناب و سیل خیزی می باشد دررابطه با بارش هم از سال ۷۵ به بعد حداکثر بارش ۲۴ ساعته بالاتر از میانگین بارش ۲۴ ساعته درطی دوره آماری مورد بررسی ۸۸-۶۰ می باشد.