سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
رویا رضوی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه پیا نورنجف آباد
غلامحسین محبی – مدیرآزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده:

هسته خرما حدود ۱۰درصد وزن کلخرما را تشکیل میدهد و به مقدارزیادی درکارگاه های فراوری خرما به شکل ضایعات تولید می گردد دراین تحقیق برخی ویژگیهای روغن حاصل از هسته واریته شکردراستان بوشهر مورد بررسی قرارگرفت میزان روغن موجود درهسته ۸٫۵-۸درصد برمبنای وزن خشک بود سایرویژگیهای روغن از جمله عدد پراکسید اسیدیته و ضریب شکست نوری به ترتیب درمقادیر ۱۰٫۶و۱٫۳۳و۱٫۴۶۲ بدست آمد پروفیل اسیدهای چرب روغن حاصل با دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی شد و اسیدهای اولئیک با میزان ۳۱٫۷۹ اسیدچرب غیراشباع غالب و لوریک با میزان ۳۰٫۸۵ اسیدهای چرب اشباع غالب روغن هسته خرما شناخته شدند اسیدهای چرب کاپریک ۴۸ میریستیک ۱۶٫۹۳پالمتیک ۱۳٫۱۰ استئاریک ۱٫۸۷ و لینولئیک ۴٫۴۶ درواریته وجود داشتند. اسید چرب C11 نیز به مقدار کم درواریته شکر مشاهده گردید.