سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید کمالی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
آیت اله ممیز – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه به دلیل رقابت شدید در دنیای اقتصادی، الگوی مناسب برای مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط، مدیریت کارآفرینانه است، بگونه ای که رقابت پذیری، نوآوری، رشد، عملکرد یا بطور کلی بقا و موفقیت آنها را تضمین می کند. یک جنبه مهم مدیریت کارآفرینانه، پرورش ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در مدیران و کارکنان است. برای تعیین اینکه چه فعالیتهایی را باید برای بهبود وضعیت انجام داد، شناسایی وضع موجود لازم است. از این رو در این مقاله ، سطح موجود ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه در کارکنان شرکتهای فعال در صنایع فلزی شهرک صنعتی کرمان مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور پس از مطالعه ادبیات مربوط، ۸ ویژگی (توفیق طلبی، کانون کنترل درونی، خطر پذیری، تحمل ابهام؛ سلاست فکری، خلاقیت، عمل گرایی و چالش طلبی) در نظر گرفته شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده و نمونه مورد مطالعه ، ۴۵ نفر از مدیران و کارکنان این شرکتها انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که میزان ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه در نمونه مورد مطالعه، نسبتا پایین است.