سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز رفیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلیسینا- همدان
فروزان حسین پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی، دانشگاه بوعلی سینا-
علی شکیبا آزاد – مدیریت بخش دریایی، سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

دریاچه زریوار یکی از ذخایر اکولوژیک و منابع توریستی غرب ایران و از منابع آب موجود در فهرست تالاب های سازمان جهانی محیط زیست است که در این پژوهش ویژگیهای رسوبشناسی رسوبات بستر دریاچه زریوار مورد بررسی واقع شده است. ١۵ نمونه از بخشهای مختلف دریاچه با استفاده از نمونه گیر دستی (گرب)، جمع آوری شد. آزمایشهای رسوبشناسی انجام شده نشان داد که میزان مواد آلی بین ۲۸% تا ۴۳% متغیر است. pH رسوبات بستر دریاچه زریوار در طیفی حدود ۸-۷/۶۱ تغییر کرد. درصد کربنات کلسیم در بخشهای مختلف دریاچه بین ٢٠ تا ۳۰% گزارش شد. طبق نتایج گزارش شده در این مطالعه تیپ غالب رسوبات دریاچه گل ماسهای میباشد. احداث سد در ناحیه خروجی دریاچه، توسعه فعالیتهای دامپروری و کشاورزی، ایجاد تأسیسات گردشگری و غیره. وضعیت دریاچه را به سوی بحران سوق داده است. همچنین پسماندهای روستاهای اطراف و پسماندهای کشاورزی آلوده که به آن میریزند باعث کاهش توان خودپالایی دریاچه شده است.