سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی دشتی رحمت آبادی – استادیار گروه مهندسی عمران واحدیزد دانشگاه آزاداسلامی یزد ایران
نیما رسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدیزد

چکیده:

سالانه حجم بسیار زیادی ضایعات آجر در نقاط مختلف دنیا ازجمله کشور ایران تولید م یشود. به علت تخلیه این ضایعات در حوالی شهرها، مشکلات زیستمحیطی بسیار زیادی ایجاد شده است. درنتیجه لازم است با انجام مدیریت صحیح این مشکلات به حداقل ممکن کاهش یابد. یکی از بهترین راههای مواجه با این ضایعات، یافتن راه حلهایی جهت فرآوری و بازیافت این مصالح می باشد، به نحوی که بتوان این ضایعات را در صنایع دیگر و از جمله صنعت ساختمان مورد استفاده قرار داد. از سوی دیگر، جهت تولید و ساخت بتن، تماماً از مصالح سنگدانه طبیعی استفاده میشود؛ که در نتیجه، مشکلات زیادی در ارتباط با تخریب منابع طبیعی ایجاد می شود. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که، تحقیقات در زمینه استفاده از مصالح خرده آجر بازیافتی جهت ساخت بتن در ابتدای راه می باشد و تحقیقات کمی در این مورد صورت گرفته است. درک مناسب از رفتار و خصوصیات بتن ساخته شده با مصالح خرده آجر بازیافتی، نیازمند انجام آزمایشات بیشتر م یباشد