سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب ربانی – کارشناس ارشد سازه
سیدحامد ابودردا – کارشناس ارشد سازه
مسعود میرمحمدصادقی – استادیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله به بررسی ویژگیهایمکانیکی الیاف پلی پروپیلن ترکیبی پرداخته می شود بدین منظور از دو نوع الیاف پلی پروپیلن یکی الیاف تک رشته ای ضخیم و الیاف نازک استفاده شده است مقدار مصرف در الیاف ضخیم به میزان ۹و۶و۳kg/m3 و مقدار مصرف در الیاف نازک ۰/۶kg/m3 می باشد نتایج آزمایش نشان میدهد که مقاومت فشاری مقاومت کششی و ویژگی های پیچشی بتن مسلح به الیاف پلی پروپیلن خیلی بهتر از ویژگیهای بتن معمولی می باشد هردونوع الیاف نتایج قابل قبولی را نشان داده اند الیاف نازک نرمی و پراکندگی خوبی داشته به طوریکه از به وجود آمدن ترک اولیه جلوگیری می کنند. در عین حال الیاف تک رشته ای ضخیم مدول الاستیسیته و سختی زیادتری را برخوردار هستند.