سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نگین شیرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
محمدهادی معیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی دریجانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تفریح و تفرج با کارکردهای متفاوت خود یکی از زمینه هایی استکه مناطق طبیعی با منابع بالقوه خود نظیر جنگل کوه ها سواحل دریاچه ها رودخانهها و سایر سیماهای طبیعی برای مردم فراهم می آورند روی آوردن انبوه مردم در روزهای تعطیل از شهرهای پرازدحام به پارک ها ومناطق حفاظت شده خود معرفی این است که مردم در طلب گذراندن فراغت و تفریحاتی هستند که محیط های شهری به هیچ وجه قادر به تامین آن ها نیستند مردم برای بدست آوردن این گونه موقعیت های تفرجگاهی حاضر به پرداخت هزینه و صرف زمان گزافی می باشند مجنونیان ۱۳۸۰ همچنین توسعه گردشگری عامل رشد اقتصادی بالا بردن سطح اشتغال و … خواهد بود حضور گردشگران درمناطقی که ارزیابی توان اولویت و برنامه ریزی شده اند عهلاوه بر تامین خواسته ها و رفاه آنان کمترین آسیب و تخریب زیست محیطی را باعث خواهد شد.