سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد دالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی فروزان مهر – دانشجویکارشناسی ارشد
گیتا صدیق – کارشناس عمران

چکیده:

کشور ما با توجه به قرارداشتن روی کمربند زلزله وضعف بسیاری از ساختمان ها و اماکن عمومی آن یکی از اسیب پذیرترین مناطق جهان درهنگام وقوع زلزله میب اشد همین امر لزوم توجه همه جانبه به امرمقاوم سازی ساختمان ها را می طلبد که درهمین راستا نیز تلاشهایی درجهت بهسازی لرزه ای ساختمان های آموزشی اداری و .. شده است دراین مقاله تلاش شده است تا روند مقاوم سازی ساختمان های مسکونی شهرستان دورود که درزلزله های اخیر آسیب دیده بودند پرداخته و همچنین با ارایه نمونه هایی از بهسازی های صورت گرفته درساختمان های بتنی فلزی و بنایی روشها نحوه اجرا و مشکلات مقاوم سازی دراین شهرستان بررسی و نیز با مقایسه آن با مقاوم سازی ساختمان آتش نشانی قزوین که جز ساختمان های دولتی بوده نقاط قوت و ضعف هرکدام مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد