سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا

چکیده:

روش های تحمل خطای نرم افزار در طول آماده سازی یا تولید نرم افزار به کار می روند. هنگامی که یک خطا روی می دهد، این روش ها مکانیسمی را در اختیار نرم افزار سیستم قرار می دهند تا از بروز خطا در سیستم جلوگیری کند این مقاله روش های تحمل خطای نرم افزار را مورد بررسی قرار می دهد. این روش ها شامل روش های سنتی که عبارتند از : بلوک های ترمیم ، برنام ه نویسی -n نسخه ای، برنامه نویسی با قابلیت -n بار خودرسی، بلوک های بازبینی ، برنامه نویسی دارایn کپی و نیز چند روش جدید که عبارتند از: سیستم n- نسخه ای سازگار، رأی گیری فازی، تجرید، کاهش گراف موازی و پیکربندی مجدد و نوسازی می باشد.مزایای هر یک از این رو شها نیز ارائه میشود