سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سینا دودانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید ترنج زر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا داودی اخوان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آتریپلکس کانسنس برروی خصوصیات خاک دربین بوته و پای بوته زیربوته بیابان ملارد شهرستان زرندیه انتخاب شد و برخیپارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک درآن مورد بررسی قرارگرفت بررسی مناطق تیمار بین بوته و زیربوته نشانمیدهد بیشترین ارتباط درعناصر سدیم اسیدیته مواد خنثی شونده کربن آلی و کلردیده می شود ارتباط بین تغییرات دیگر عناصر درمناطق بین بوته و پای بوته تاحدی معنادار است زیرا روند افزایش عناصر فوق از بقیه عناصر مشهودتر است دراثر ریزش اندامهای هوایی میزان عناصر و املاح خاک سطحی شامل اسیدیته مواد خنثی شونده کلسیم کلر سولفات کربن آلی درعمق ۰-۱۵ درمنطقه پای بوته بیشتر ازمنطقه بین بوته است با افزایش عمق خاک تاثیر گونه برخاک تحت کشت کمتر شده است.