سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا طایی – دانشجویان کارشناسی برق الکترونیک
پریناز بیانی پور –
محمد روح اله یزدانی – استادیار دانشگاه خوراسگان

چکیده:

مبدلهای سوئیچینگ قدرت بطور وسیعی درتجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده قرارمیگیرند بهدلیل ماهیت کلیدزنی درمبدلهای سوئیچینگ این مبدلها خود ازجمله منابع تداخل الکترومغناطیسی برای دیگر سیستم ها هستند دراین مقاله طیف نویز مبدلها و عملکرد pfc دردو مبدل بوست Bridgeless و مبدل بوست Interleaved بررسی شده است با استفاده از روش پیشنهادی دراین مقاله مدلسازی نویز دردو مبدل Bridgeless و Interleaved انجام شدها ست و سطح نویز هدایتی این دو مبدل با هم مقایسه شده است.