سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشدژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
اصغر تیموریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مهدی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو

چکیده:

این منطقه در بر گیرنده بخشی از پهنه ساختاری زون گرگان- رشت است که پس از انجام عملیات نمونه برداری وآنالیزنمونه ها، پردازش های آماری بر روی داده های حاصل ازآنالیزانجام گرفت ومقادیر شاخص غنی شدگی عناصر بمنظور حذف اثر لیتولوژی انجام پذیرفت ناهنجاری های عناصر ومناطق های مربوط به انحراف از میانگین شناسایی شد.در این مرحله آنومالی مناسبی از عنصرتیتانیوم وهفده عنصر دیگربدست آمد وکنترل ناهنجاری های ژئوشیمیایی نیز بوسیلهنمونه برداری همزمان کانی های سنگین انجام گرفت.کانی سنگین ناهنجارشناخته شده،کانی ایلمینیت بود که حضور عنصر تیتانیوم رانیز تایید میکند. نتایج کلی بدست آمده ازبررسی های ژئوشیمیایی نشان می دهد که ناهنجاری های شناخته شده،بیشتر مربوط به فاز تیتانیوم وعناصر نادر خاکی بوده وبا توجه به حضور آنومال نمونه ها در حوالی شکستگی ها،نقشمهم گسل ها در ایجاداین ناهنجاری هامورد تایید قرار میگیرد