سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمداسمعیل سیف – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه عم
حمیدرضا صبا – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رفتار سدهای سنگریزهای در حین ساخت، انتهای ساخت و ابگیری آن از اهمیت به سزائی برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی در این مراحل ضروری است.در این مقاله ، پیش بینی شکست سد ها در اثر نشست در سد های سنگریزه ای اشباع با استفاده از نرم افزار تفاضل محدودFLACD2 مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از مدل های الاستیک غیر خطی ( بارگذاری مناسب و ضوابط باربرداری – بارگذاری مجدد ) که داده های ورودی را توسط تست های آزمایشگاهی مقدار دهی میکنند و با استفاده از یک مطالعه موردی(سد مخزنی ایوشان)، صحت معادلات بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه امر این بود که نرم افزار مورد استفاده با روابط موجود تطابق مناسبی داشته و سد مورد مطالعه نیز در حاشیه اطمینان قرار دارد.