سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید سوری – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محموودرضا حقی فام – استاددانشگاه تربیت مدرس
بابک مظفری – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

درشبکه های توزیع عوامل مختلفی درایجاد و تنوع بخشی به اضافه ولتاژ ها و جریانهای گذرا و ماندگار دلالت دارند این درحالی است که دراکثریت گذراهای ایجاد شده درشبکه های مذکور علت آنها نامشخص بیان میگردد دراین مقاله اثرات خازن های موازی نصب شده جهت جبران توان راکتیو سلفی درشبکه های توزیع بروقوع پدیده فرورزونانس درشرایط قطع فاز فازها و کلیدزنی های ناقص بررسی و با نرم افزار ATP شبیه سازی میگردد و مشاهده میگردد با توجه به خاصیت خازنی پایین خطوط هوایی درصورت نبود خازنهای موازی احتمال رخداد پدیده فرورزونانس به صفر میل می کند اما درشبکه های جبران شده با خازنهایموازی همانند شبکه های زمینی احتمال رخدار این پدیده بشدت افزایش می یابد. همچنین با توجه به نتایج شبیه سازی ها میتوان برخی ازگذراهای بوجود آمده درشبکه های توزیع و درنهایت خرابی تجهیزات ربه این پدیده نسبت داد و اهمیت شناخت این پدیده را باردیگر با حضور خازن های موازی یاداور شویم