سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود صفایی پور – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
کوکب ظریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این پژوهش بررسی وضع موجود منطقه عین دو درزمان حال و مقایسه آن با طرح توانمندسازی و بهسازی دانشگاه شهیدچمران اهواز درسال ۱۳۸۵ بوده که از میان ۱۸۳۲۰ نفر جمعیت و ۲۴۵۱خانوار ۵۱۷ خانوار به عنوانجامعه آماری انتخاب شده و درسال ۸۹ از ۱۰۰ خانوار بصورت تصادفی توسط نگارنده نظرسنجی به عمل آمد ابتدا تعاریفی ازحاشیه نشینی ارایه و سپس موقعیت تاریخچه شکل گیری بهداشت محیط اشاره شده انگاه به مسکن و نحوه ساماندهی کالبدی اقتصادی اجتماعی توپولوژی کیفیت نوع مسکن و تعداد طبقات و درصد آنان ساختار کالبدی فضایی با الگوی شبکه ای منظم و غیرهندسی کیفیت ساخمان ها جنس ساختمان و الگوی منازل بین دو دوره پرداخته شده است تنوع مشاغل ناحیه در بخشهای مختلف بخشهای دولتی و آزاد دیده می شود روش تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی و روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و با مراجعه به واحد شهرسازی شهرداری منطقه ۶ و مصاحبه حضوری با مسئولین و کارشناسان مربوطه منابع موجود مطالعه و اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است.