سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین محوی – دکتری مهندسی بهداشت محیط
علی اکبر رودباری – دکتری مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی وضعیت سرمایه گذاریهای ریالی و ارزی درزمینههریک از این چهارفعالیت قبل و بعد از تصویب قانون طرحهای جامع مدیریت پسماند در سال ۲۰۰۴ مشخص نمودن تغییرات ایجاد شده در روند حرکت شرههای مختلف در زمینه هریک از این چهار فعالیت و همچنین ارایه آمار تعداد و حجم سرمایه گذاری های صورت گرفته و جار یدر زمینه هریک از این چهارفعالیت در سراسر کشور می باشد نتایج مطالعه نشان داد که تا قبل از تصویب قانون تهیه طرح های جامع مدیریت پسماند ۲۰۰۴ مجموع سرمایه گذاری های صورت گرفته در زمینه ۴R تقریبا ۱۴۶ میلیون دلار بوده است اما بعد از تصویب این قانون که پایه و اساس آن تفکیک زباله از مبدا تولید می باشد به اجزا ۴R توجه بیشتری شد بطوریکه طی ۶ سال مجموعا ۸۳۰ میلیون دلار و بطور اختصاصی درسال ۲۰۰۹ مجموعا ۳۹۰ میلیون دلار در این زمینه سرمایه گذاری شد همچنین از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ هرسال مبلغ ۳۰ میلیون دلار بیشتر از سال گذشته درزمینه ۴R سرمایه گذاری مستقیم درکشور انجام شد.