سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم عبدالکریمی – اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان
محمد احمدی –

چکیده:

این مطالعه به بررسی وضعیت گونه های مهم جانوری از قبیل میش مرغ، قوچ و میش ارمنی و سمندر کردستانی در حوزه استحفاطی شهرستان بوکان می پردازد که در حال حاضر در لیست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعیIUCN) قرار دارند. امروزه با توجه به کاهش شدید جمعیت میش مرغ و تخریب زیستگاههای آن در ایران، دشت زارهای موجود در شهرستان بوکان(سوتاو، ینگیجه-آلبلاغ، قازلیان) از مهمترین زیستگاه این گونه بشمار می روند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که جمعیت میش مرغ در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نسبت به سالهای قبل در شهرستان بوکان افزایش نشان داده است و بیشترین جمعیت شمارش شده میش مرغ در دهه اخیر ۳۵ قطعه بوده که در سال ۱۳۸۷ در دشت سوتاو حمامیان مشاهده شده است. بیشترین جمعیت سرشماری شده قوچ و میش ارمنی ۲۳ رأس بوده که در منطقه اصلی آن(کانی شیته) در پاییز ۱۳۸۶ مشاهده شده است. همچنین در بهار ۱۳۸۸ ، پراکنش جدیدی از گونه در خطر انقراض سمندر کردستانی در چشمه کانی سارد (اراضی روستای موسی) واقع در جنوب غربی شهرستان بوکان ثبت گردید.