سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مجید منتظری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نوشین سیم کش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم
رضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

گردشگری در هزاره سوم به عنوان یکی از عناصر مهم در تأمین درآمد بسیاری از کشورها می باشد ونقش تعیین کننده ای در سود نا خالص ملی آن کشورها ایفا نموده است. پیشبرد این ص نعت رابطه مستقیمی با توسعه هر کشوری خواهد داشت. از طرفی در نظر گرفتن مسایل زیست محیطی یکی از مباحث مهم درحفظ توسعه پایدار و همه جانبه در مناطق طبیعی گردشگری از جمله مناطق تحت حفاظت می باشد. این پژوهش که با بررسی اسناد و مقالات مرتبط با موضوع انجام شده است با هدف بررسی وضع یت گردشگران در پناهگاه حیات وحش قمیشلو از جمله تعداد آنها- مراجع درخواست بازدی د و تعداد بازد ی د در هر ماه در راستای توسعه پایدار منطقه انجام شده است. راهکارهای مختلف همچون ایجاد امکانات متناسب با اهداف گردشگران در منطقه، کنترل و نظارت بیشتر بر روی گردشگران در ماه هایی که بیشترین بازدید انجام می شود و نیز بدست آوردن اطلاعات د قی ق تر از گردشگران از منطقه در دراز مدت جهت برآورد نیازها و توسعه گردشگری پایدار در منطقه توصیه می شود.