سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تقی علیان کوپایی – پایور ارشد اداره ایمنی و بهداشت محیط خارک
حمیدرضا پورزمانی – کارشناس ارشد بهداشت محیط- شرکت مهندسی مشاور و تحقیقات بهین آب
محمدجواد دریالعل – پایور ارشد اداره ایمنی و بهداشت محیط خارک

چکیده:

یکی از مهمترین آلاینده های هوا گاز دی اکسید گوگرد می باشد. این گاز در اثر احتراق سوختهای فسیلی ایجاد می شود و ترکیب این آلاینده با آب باران منجر به تولید بارانهای اسیدی می گردد که عامل خ وردگی بسیاری از فلزات می باشد. استانداردهای وضع شده میزان این آلاینده را در هوای شهرها و مناطق مسکونی حداکثر ۵PPM گزارش کرده اند (OSHA). جزیزه خارک به علت موقعیت استراتژیک خاص دارای تعداد زیادی منابع تولید کننده این گاز می باشد و عواملی همچون عدم وزش باد و رطوبت بالا در بعضی از ماههای سال در منطقه مذکور مشکل فوق را دو جندا نموده است. در این مطالعه وضعیت اقلیم منطقه و میزان گاز دی اکسید گوگرد هوا به مدت یک سال مورد بررسی قرار گرفت. برای نموه برداری گاز SO2 صفات سولفاتاسیون در شش مکان در این منطقه نصب گردیدند. نتایج حاصله بیانگر میزان بیش از حد استاندارد این گاز در هوای منطقه می باشد. بالا بودن غلظت این گاز و شرایط اقلیم منطقه (بررسی شده) باعث تشدید خوردگی تأسیسات شده و بر روی منابع انسانی و طبیعی جزیره تأثیرات سوء داشته است.