سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
محمدعلی عبدلی – استاد دانشگاه تهران
محمدرضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه درا یران تولید کود کمپوست از زباله های شهری مورد توجه روزافزون است منتها به دلیل عدم توجه به مساله کیفیت کمپوست محصولات تولید شده نه تنها چندان مورد استقبال کشاورزان قرارنگرفته است بلکه استفاده از آنها امکان ایجاد آلودگیهای زیست محیطی را نیز دربردارد از این رو دراین مقاله با بررسی مطالعات انجام گرفته برروی کیفیت کمپوست تعدادی از کارخانجات کمپوست کشور مقایسه ای بین آنان از لحاظ میزان غلظت فلزات سنگین نسبت C/N درصد مجموع نیتروژن فسفر و پتاسیم NPK و نیز درصد مواد آلی انجام شده است همچنین جهت ارزیابی کیفیت کمپوست های تولیدی نتایج با استانداردهای ایران و آلمان مقایسه گردیده اند براین اساس می توان مشاهده کرد که به جز کمپوست کارخانجات اصفهان و مشهد کمپوست سایر کارخانجات استاندارد ایران را در زمینه غلظت مجاز فلزات سنگین ارضا می کنند ولی تنها کارخانجات خمین بابل و بندرانزلی قادر به تامین الزامات استاندارد آلمان دراین زمینه می باشند از لحاظ نسبت C/N به جز کمپوست اصفهان تمامی کمپوست ها وضعیت مطلوبی داشته و درمحدوده استاندارد ایران هستند.