سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران افخمی – دکتری محیط زیست- مدیر محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان
محمد باقر نبوی – استایار- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
لیلا حلاجیان – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

رودخانه شاوور با طول ۹۰ کیلومتر در شمال غربی خوزستان جریان دارد. ورود فاضلاب شهری، فاضلاب های مراکز صنعتی، زهابهای کشاورزی و پسابهای مراکز درمانی، از مهمترین عوامل آلودگی این رودخانه بشمار می آیند. هدف مطالعه حاضر بررسی کیفی رودخانه شاوور در محدوده روستای رداد تا پل شاوور، بر اساس شاخص NSFWQI می باشد. برای رسیدن به این هدف ۶ ایستگاه نمونه برداری در محدوده مطالعاتی انتخاب گردیده و نمونه برداری از آب، طی ۶ ماه(دی ماه تا خرداد ماه) صورت پذیرفت. جهت محاسبه شاخص کیفیت آب، از برنامه نرم افزاری NSFWQI دانشگاه ویلکس استفاده شد. نتایج حاصله از برآورد شاخص کیفیت آب بیانگر آن است که روند تغییرات این شاخص در ایستگاههای مختلف، متفاوت بوده و نوسانات آن بین ۵۲ تا ۶۳ می باشد. کمترین مقدار در ایستگاه پل شاوور، در اسفندماه و بیشترین میزان در ایستگاه شهید دانش در اردیبهشت ماه است. بر مبنای پهنه بندی شاخص NSFWQI در سیستم اطلاعات جغرافیایی، کیفیت آب در ایستگاههای مورد بررسی در طبقه متوسط قرار می گیرد. در نهایت راهکارهای مدیریتی جهت بهبود کیفیت آب رودخانه شاوور از جمله افزایش دبی رودخانه، افزایش بازدهی تصفیه، جلوگیری از تخلیه به رودخانه، عدم تمرکز در تخلیه، رقیق سازی پسابها و کمینه سازی میزان تولید و تخلیه … در این مطالعه پیشنهاد می گردد.