سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد امین پور – کارشناس ارشد جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایج
مهدی کلاهی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه تهران

چکیده:

جهت بررسی وضعیت جنگلشناسی و جنگلداری جنگل ارس قره قرمز چناران از روش آماربرداری تلفیقی خط- پلات استفاده گردید. طبق نتایج، فرم پرورشی جنگل، شاخه و دانه زاد بوده که ترکیب عناصر چوبی به صورت ۹۳ درصد ارس (Juniperus polycarpus) و ۵ درصد زرشک (Berberis khorassanica) و ۱/۶ درصد زالزالک (Crataegus turcomanica) و ۰/۴ درصد سایر گونه ها بود. این جنگل قرق نبوده و شدیداً مورد چرای دام قرارگرفته است. ۹۰ درصد پوشش زیر آشکوب جنگل را گونه های پشته ای شکل پوشانده اند. وضعیت زادآوری بسیار کم و عمده درختان مورد حمله آفات وامراض قرار گرفته اند، بطوریکه بذور ۹۲درصد درختان ارس مورد حمله لارو زنبور ارس قرار گرفته است. طبق نقشه پوشش جنگلی تهیه شده، حدود ۴۲۴ هکتار از عرصه جنگل دارای تاج پوشش نسبتاً متراکم(F5) (10-5 درصد)، ۵۶۱ هکتار دارای تاج پوشش کم تراکم (F6)(5-1 درصد) و ۲۹۹ هکتار فاقد پوشش جنگلی(NF) میباشد. درصد تاج پوشش جنگل ارس ۳ درصد و تعداد درخت درهکتار آن ۴۳/۵ اصله می باشد، که تعداد در هکتار برای ارس ۴۰/۵ ، زرشک ۲/۲، زالزالک ۰/۷ و سایر گونه ها ۰/۱ اصله محاسبه گردید. با توجه به جنبه حفاظتی و زیست محیطی جنگل ارس قره قرمز، شایسته است جهت قرق، حفاظت، توسعه و افزایش سطح جنگلی آن برنامه ریزی شده و با هدایت دامداری سنتی به صنعتی، هم به دامدار کمک کرده و هم پایداری جنگل را برای آینده تداوم بخشید.