سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه محمدی – کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین زارعی – هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در طراحی محیط، طراحی کاشت یا چیدمان گیاهی فضای سبز جایگاه مهمی دارد ولی دانش آن چندان گسترده نشده است . در راستای اهمیت این موضوع تحقیقی کیفی در قالب مصاحبه با استفاده از نظریات و تجربیات صاحبنظران و مجریان برجسته کشوری در مورد وضعیت چیدمان گیاهی در فضای سبز تهران انجام گردید. در تهران به علت اینکه جنبه های علمی طراحی کاشت رعایت نمی گردد در نتیجه، کاربر فضای سبز با طراحی آن رابطه خیلی ضعیفی دارد. اکثر طرح ها، سلیقه ای کار شده است و نقص های زیادی در مجموعه فضای سبز دیده می شود.