سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه روانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
میترا غلامی – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
جواد رشیدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان بوشهر
احمد عامری – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

توسعه جوامع و غرق شدن در زندگی صنعتی، تبعات منفی را برای محیط زیست و سلامت انسان در پی داشته که در صورت عدم توجه به پیامد های آن، قطعا در آینده ای نه چندان دور با بحران لاینحل زیست محیطی و در عین حال، تهدید حیات بشریت مواجه خواهیم شد. پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب )گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود در یک سیستم جغرافیایی امکان پیوند میان مجموعه های گوناگونی از اطلاعات جغرافیایی با اهداف مختلف تحلیلی که به طور همزمان با یکدیگر وابستگی مکانی و توصیفی دارند، وجود دارد. GIS پلی بین پایگاه داده های منابع و مدیریت است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت صنایع شهرستان دشتستان و تعیین میزان و نوع آلاینده های جامدی است که صنایع مذکور وارد محیط زیست می کنند و استفاده از اطلاعات حاصله جهت شناخت بیشتر وضعیت استقرار صنایع و پسماندهای تولیدی آنها در این شهرستان می باشد. در این تحقیق بر اساس نمونه برداری سهل و آسان ۸ صنعت در شهرستان مورد بررسی و ارزیابی واقع گردید. سپس نقشه های با مقیاس ۱/۲۵۰۰۰ تهیه و با استفاده ازدستگاه GPS و اطلاعات صنایع، موقعیت مکانی صنایع برداشت شد. در ادامه اطلاعات مرحله قبل به سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS منتقل گردید. یافته ها نشان از تعیین نقشه پراکنش صنایع و بررسی آنها از نظر موقعیت مکانی با توجه به استاندارد های محیط زیست و کدهای مربوط به هر صنعت می باشد. صنایع مذکور از نظر نحوه تولید و جمع آوری و انتقال پسماندهای جامد نیز مورد بررسی واقع گردیدندکه از این میاندر حدود ۱۷۴/۵ تن در سال کل زائدات جامد تولیدی می باشد که ۹۹/۱% آن پس از ذخیره و دپوی موقت بصورت روزانه، ماهیانه یا فصلی بازیافت می شود. بر اساس این تحقیق مشخص گردید که ۶۲/۵% از صنایع مورد مطالعه در مکان مناسب و منطبق با معیارهای اداره کل محیط زیست مستقر شده اند. با در نظر گرفتن تمامی شرایط در کل، محل استقرار صنایع در شهرستان مناسب بوده اما به استثنای ضعف موجود در شاخص فاصله از مرکز مسکونی و مرکز آموزشی در چند صنعت، می بایست نسبت به آلودگی احتمالی این مناطق توجه گردد. در زمینه دفع مواد زاید تولیدی نیز در کل شرایط صنایع مطلوب بود.