سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رویا دارمی اصل – کارشناس ارشد محیط زیست ( کارشناس محیط زیست نیروگاه آبادان)

چکیده:

در این تحقیق ضمن جمع آوری اطلاعات عمومی و پایه از نیروگاه آبادان، اندازه گیری آلاینده های متداول پساب انجام شده است. در تهیه نمونه ها و انجام آزمایشات از روشهای استاندارد مراجع معتبر نظیر استاندارد متد ۱۹۹۸ استفاده گردیده است. براساس تقسیم بندی صورت گرفته سه نوع پساب اصلی جز خروجی های بخش اب نیروگاه می باشند که تمامی آن ها بصورت ماهانه مورد پایش قرارگرفته و براساس نتایج این آنالیزها مشخص گردید که سیستم های کنترلی طراحی شده برای پساب های بهداشتی و شیمیایی کارایی مناسب داشته و سبب آلودگی محیط پذیرنده خروجی پساب نمی گردد. پساب روغنی با استفاده از سه سیستم تفکیک روغن ثقلی از فاز آبی جدا سازی می شود. فاکتورهای شاخصی همچون SO4,Cl,BOD5,COD,O&G فراتر از حد مجاز می باشد. با استفاده از روش استخوان ماهی علت های گوناگونی که سبب بروز وضعیت موجود می شوند شناسایی شد و راهکارهایی درراستای رفع مشکلات تدوین و اجرا شد.. درصد کارمدی راهکارهای اجرا شده براساس تغییرات فاکتورهای شاخص قبل و پس از اجرا اصلاحات بررسی گردید. میزان O&G به میزان ۲۳/۲۷ درصد، سولفات ۵/۳۷ درصد، کلراید ۲۸٫۵۴ درصد و فسفات ۴۱/۷۹ درصد کاهش یافت. تغییرات BOD5,COD بسیار اندک بود. این نتایج دلالت بر لزوم استفاده از روش های بهبود فراتر از تغییرات فیزیکی در سیستم دارد.