سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
نادر آزادبخت – کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
زهرا مرادعلیوند – کارشناس ارشد زیست شناسی

چکیده:

بررسی ارتباط پیچیده بین شناسایی و مصرف گیاهان و فرهنگ مردم Ethnobotany یا گیاه شناسی بومی قومی نژادی و محلی از جالب ترین و مهمترین زمینه های تحقیقاتی دردنیای معاصر است این تحقیق با هدف بررسی پراکنش جنس Berberis spp ازتیره زرشک Beberidaceae و آداب و رسوم و نحوه کاربرد این گیاه دراستان لرستان انجام شده است جمع آوری و شناسایی گیاهان با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر گیاه شناسی انجام و اطلاعات مربوط به جنبه های مختلف گیاهان از قبیل مصرف سنتی نحوه استفاده و زمان جمع آوری نمونه های گیاهی درمنطقه ازافراد بومی با تجربه گردآوری شد براساس بررسی های انجام شده و با کاربرد کلیدهای معتبر گیاهشناسی گونه های Berberis Berberis vulgaris integerrima تشخیص داده شد که ازبیشترین فراوانی برخوردار بودند باتوجه به تنوع گیاهان و بکر بودن وضعیت پوشش گیاهی مناطق مختلف استان لرستان به ویژه وجود گیاهان کمیاب و اثراتدرمانی آنها بررسی های تحقیقاتی نیاز است که میتواند شناسایی گیاهان جدید و اثرات درمانی آنها بیانجامد.