سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه فرازمند – کارشناس ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی
سیداسماعیل نجفی – دکتری مهندسی صنایع
سروش احمدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات بسرعت درحال گذرازتمام جوانب زندگی ازجمله تجارت اموزش اقتصاد ارتباطات سرگرمی می باشد تنها درصورت رشد همگون و عادلانه امادگی الکترونیکی و دیجیتالی درکشور است که مواردذکر شده دربالا برای کلیه احاد ملت عملی خواهد شد دراین تحقیق به بررسی شکاف دیجیتالی درنقاط مختلف کشور وارایه الگویی مناسب برای رفع آن پرداخته است شکاف دیجیتالی نابرابری های موجود میان کشور و مردمان مختلف جهان است دراین تحقیق درگام اول شاخصهای مهم شکاف دیجیتالی جهانی itu استخراج شده و شاخص منتخب با استفاده ازنظر کارشناسان انتخاب میگردد سپس وزن دهی به شاخصها توسط تحلیل سلسله مراتبی AHP و مقایسات زوجی انجام میگیرد و درمرحله بعد رتبه بندی استانها براساس شاخصهای انتخابی که موید شکاف دیجیتال استانها می باشد انجام میگیرد.