سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فاطمه مافی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی وکارشناس پروژه حبله رود

چکیده:

روند رو به تزاید تخریب در حوزه های ابخیز تجربه های ناموفق در امر حفاظت منابع و هزینه های نگهداری بالای برخی پروژه ها و … نشان از پنهان ماندن و نادیده گرفتن برخی از عوامل توسط کارشناسان میداد با تکیه بر تجربیات گذشته پروژه ملی حبله رود سعی نمود تا حد ممکن عوامل مختلف در طراحی و اجرای طرحها را مدنظر قرا ردهد یکی ازم همترین این عوامل نقش بهره برداران و جوامع محلی و غیرفعال بودن حدود نیمی از ساکنین حوزه در عرصه ها بود که سعی گردید از همان ابتدای کار در تمامی مراحل از جمله نیازسنجی و مشکل یابی اولویت بندی مشکلات طرح نویسی و … و بالاخره نگهداری و حفاظت از پروژه ها به عنوان محور موردتوجه قرارگیرند گرچه در حال حاضر این پروژه با مشکلات زیادی روبرو بوده و هنوز نیز با آن دست و پنجه نرم می کند اما نتایج بهدست امده نشان میدهد که دخالتمستقیم جوامع محلی در تصمیم گیری ها ودر خصوص نیازهای خود و برنامه ریزی و اجرای آن با مشارکت ابخیزنشینان بخصوص زنان و دختران باعث می گردد نه تنها هزینه های اجرای کاهش یابد بلکه نگهداری پروژه ها تا حد زیادی تضمین شده و امکان حفظ منابع موجود در حوزه ها برمبنای پایداری فراهم گردد.